Výsledky – SVOČ 2013

S1 + S2: Matematická analýza – Teorie funkcí a funkčních prostorů, teorie diferenciálních a integrálních rovnic

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Jana Doleželová Solution of two problems on distributionally chaotic dynamical systems SU, Opava, Matematický ústav
1. místo Vít Musil Weakly compact operators in Banach function spaces UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
3. místo Lukáš Kotrla Differentiability properties of p-trigonometric functions ZČU, Plzeň, Fakulta aplikovaných věd
3. místo Anna Mišková Stockwellova transformácia a Toeplitzove operátory s ňou súvisiace UPJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta

S3 + S4: Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Tomáš Rubín Frakcionální Brownův pohyb UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
2. místo Gabriela Vozáriková Odhady variančných parametrov v modeli FDSLRM UPJS, Košice, Prírodovedecká fakulta
2. místo Dominik Matula Náhodný trojúhelník vepsaný rovnostrannému trojúhelníku UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

S5 + S6: Matematické struktury – Algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Alexander Slávik Set theoretic methods in module theory UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
1. místo Michal Szabados Minimal distances of group tables and latin squares UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
2. místo Martin Bachratý Brown graphs and vertex transitivity UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo Andrej Gajdoš Optimalizácia váhy grafu UPJS, Košice, Prírodovedecká fakulta
3. místo Eduard Eiben 2-connected equimatchable graphs on surfaces UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

S7: Teoretická informatika

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Peter Kostolányi Balanced Use of Resources in Computations UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo András Varga Grammars With Energy and Finite Approximations of Languages UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. místo Zuzana Petruchová Verification of component-based systems with dynamic communication MU, Brno, Fakulta informatiky
3. místo Matej Aštary Vyhľadávanie konceptov v atribútovo-heterogénnom fuzzy kontexte UPJS, Košice, Prírodovedecká fakulta
č. uznání Patrik Mihalčin Putá medzi formálnymi kontextami UPJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta
č. uznání Peter Fulla Online Graph Exploration with Advice: Cycles and Unweighted Graphs UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
č. uznání Jindřich Ivánek Edge clique cover problems related to k-bend intersection graphs UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
č. uznání Karel Král, Martin Böhm, Jitka Novotná, Karel Tesař, Pavel Veselý Restricted Packing of 12 and 13 Unit Squares in a Square UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

S8: Aplikovaná informatika

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Roman Franta Priestorové Super-rozlíšenie UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. místo Jakub Konečný, Michal Hagara One-Shot-Learning Gesture Recognition using HOG-HOF Features UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo Tomáš Grísa Normalizace hyperspektrálních obrazových dat VUTB, Brno, Fakulta strojního inženýrství
2. místo Tomáš Raček Advanced implementation of atomic charge calculation with electronegativity equalization MU, Brno, Fakulta informatiky
3. místo Pavel Veselý Artificial intelligence in abstract 2-player games UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
č. uznání Balázs Kósa 3D Modelovanie a vizualizácia matematických dát STU, Bratislava, Stavebná fakulta
č. uznání Marek Medveď Automatic syntactic analysis of Slovak MU, Brno, Fakulta informatiky
č. uznání Martin Pavelek Řídicí jednotka solárního nabíječe MU, Brno, Fakulta informatiky

S9: Aplikovaná matematika – Numerická analýza

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Jaroslav Bajko Meshfree methods for computational aeroacoustics VUTB, Brno, Fakulta strojního inženýrství
2. místo Jaroslav Chovan Určovanie filtračnej funkcie pri usadzovaní nečistot z infiltrujúcej kvapaliny UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. místo Marie Michenková Regularization Techniques Based on the Least Squares Method UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
3. místo Monika Balázsová Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
3. místo Patrik Daniel Analýza tvaru 3D objektu pomocou spektra Laplace-Beltramiho operátora STU, Bratislava, Stavebná fakulta

S10: Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky

Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. místo Jan Dražka Matematický model pro úlohu nejrychlejšího průjezdu VUTB, Brno, Fakulta strojního inženýrství
2. místo Helena Švihlová Příprava sítí z medicínských dat pro výpočty proudění metodou konečných prvků UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
3. místo Matej Medľa Evolúcia plôch s tangenciálnou redistribúciou a jej využitie pri tvorbe 3D logicky štvoruholníkových sietí STU, Bratislava, Stavebná fakulta
3. místo Marián Šagát Dva stochastické modely Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
3. místo Tereza Šimšová Kmitání termoelastických pružin SU, Opava, Matematický ústav