Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

Matematická vedecká spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

vyhlašují 5. ročník

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ v matematike


SVOČ 2004

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice

Brno, 25.-27. května 2004

Propozice soutěže

Adresa řídícího výboru soutěže

Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00, Praha 1
E-mail: honza@kam.ms.mff.cuni.cz
WWW: http://www.ms.mff.cuni.cz/acad/kam/svoc/