Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2017

Jakub Cavro (2. ročník - navazující magisterský studijní obor Matematická analýza) – Conjugations and factors of dynamical systems
Vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Práce získala čestné uznání v sekci Matematická analýza