Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2015

Jan Tesarčík (5. ročník - magisterský studijní obor Matematická analýza) – On spectrum of dynamical system on tree
Vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Práce získala 2. místo v sekci Matematická analýza