Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Úspěchy studentů MÚ v závěrečné přehlídce prací – 2013

Jana Doleželová (5. ročník - magisterský studijní obor Matematická analýza) – Solution of two problems on distributionally chaotic dynamical systems
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Práce získala 1. místo v sekci S1 + S2 – Matematická analýza - Teorie funkcí a funkčních prostorů, teorie diferenciálních a integrálních

Tereza Šimšová (1. ročník - magisterský navazující studijní obor Aplikovaná matematika) – Kmitání termoelastických pružin
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
Práce získala 3. místo v sekci S10 – Aplikovaná matematika - Matematické modely